Jak przygotować plik do druku?

drukarnia wielkoformatowa

Zakres naszej działalności nie ogranicza się do drukowania materiałów promocyjnych, a obejmuje także szeroki wachlarz usług związanych z projektowaniem ulotek, plakatów czy folderów reklamowych oraz ich obróbką graficzną i przygotowaniem do wydruku.

Sposób przygotowania plików do druku:
Akceptowany format pliku: PDF kompozytowy w przestrzeni barwnej CMYK (nie może być w RGB ani zawierać elementów w skali Pantone)
UWAGA: Nazwa pliku nie może zawierać polskich znaków.

Specyfikacja PDF-a: w pliku muszą być spłaszczone wszelkie przezroczystości i warstwy, PDF bez profili barwnych, wersja 1.3,
Jeśli konwertowane są elementy z RGB należy do rozbarwienia CMYK użyć profili barwnych Coated Fogra 27, Coated Fogra 39 lub Euroscale Coated v2.

Dodatkowe informacje:
PDF wyśrodkowany na stronie z wyraźnymi znacznikami formatu netto (liniami cięcia) o wyraźnie opisanej kolejności stron,
wszystkie strony powinny być w jednym pliku (bez montaży),
spady powinny być wypuszczone na minimum 3 mm z każdej strony,
margines wewnętrzny (odsunięcie treści od brzegu projektu) co najmniej 3 mm,
wszystkie elementy tekstowe winny być zamienione na krzywe (w innym przypadku należy dołączyć czcionki użyte w projekcie)
czarne teksty i cienkie czarne linie powinny być z jednej składowej (black), minimalna grubość linii to 0,25 pkt.
tło pod elementami czerni nie powinno być usuwane (black overprint), czarne tło o dużej powierzchni (apla) powinno być wzmocnione pozostałymi
składowymi CMYK (np.: C50, M50, Y50, K100) rozdzielczość map bitowych w pliku powinna wynosić 300 dpi.