Druk rolowy

druk rolowy

Druk rolowy – drukowanie ulotek i gazetek

To rodzaj druku wykorzystywany przy wysokich i bardzo wysokich nakładach.

Druk rolowy to technologia druku wysokonakładowego najbardziej odpowiednia do druku gazetek reklamowych, gazetek promocyjny, dużych nakładów ulotek oraz dużych nakładów folderów czy katalogów reklamowych.

Druk odbywa się z tzw. „wstęgi” czyli roli papieru umocowanej na maszynie

Podstawową zaletę druku rolowego jest jego cena. Druk rolowy jest znacznie tańszy od druku arkuszowego.

Kolejną zaletą jest szybkość przewyższająca druk offsetowy.

Warto mieć świadomość, że przy druku rolowym występują ograniczenia co do formatu i objętości publikacji.

Zakres rodzajów papieru oraz ich gramatur jest znacznie uboższy niż przy druku ofssetowym czy cyfrowym.